תרופות סבתא

מהו פטור לנכים על מס רווחי הון?

האם לנכים יש פטור ממס על רווחי הון? על-פי פקודת מס-הכנסה, אזרח-נישום שהוא נכה בדרך-כלל פטור ממס רווחי הון על ניירות ערך בתנאים מסוימים.

רווחי הון נכנסים להגדרה של 'הכנסה שהיא אינה מיגיעה אישית' (הכנסה פסיבית) ולכן בעלי הרווחים יהיו זכאים לפטור עד תקרה מסוימת המשתנה מדי שנה.

מה קורה כשלנכה יש גם הכנסה אקטיבית?

אם לנכה יש גם הכנסה אקטיבית (שנובעת משכר עבודה, ממשלח-יד או מעסק וכדומה) מעל סכום הפטור, הרי שתאבד זכותו לפטור על ההכנסה הפסיבית.

כיצד ניתן הפטור על מס מרווחי הון ?

"כיוון שלפי חוקי המס מי שמוכר ניירות-ערך מוטלת עליו חובת ניכוי מס במקור, הרי שניתן לקבל החזרים של מס בשתי דרכים. דרך אחת היא לבקש מראש כבר בתחילת אותה שנה אישור לקבלת פטור על רווחים שינבעו ממכירת ניירות ערך, עד הגובה אשר לו זכאי הנכה הנישום. זה מותנה בכך שאין לו הכנסות אחרות. ייתכן, כי המבקש פטור יתבקש לתת הצהרה וכמו כן לספק מסמכים שיעידו על הכנסותיו, כדי לחשב את תקרת הפטור.

"הדרך השנייה היא להגיש דו"ח שנתי על ההכנסות לאותה שנה, ובדו"ח זה לבקש את החזר מס שנוכה ושעליו הנישום זכאי לפטור".

* היות שהטבת מס לא עוברת משנה לשנה, האם כדאי למכור נייר-ערך רווחי בסוף השנה?

"דברים כאלה תלויים בתכנון המס. אם ידוע לנישום, כי הכנסתו לא הגיעה לתקרת הפטור, כדאי למכור ניירות ערך, שהרווח עליהם עד התקרה. אם הכנסתו היא מעל התקרה, לא כדאי למכור השנה".

פטור מס לנכה - איך מחושב רווח ההון?

בדיווח למס-הכנסה יש נספח המכיל דרכים לחישוב רווח הון מניירות ערך. אפשר לרשום סכומים נומינליים ותאריכים בלי חישובי מדד ולבקש שחישובי הרווח יעשו אוטומטית במחשבים של מס-הכנסה".

יש דרך לקבל פטור מס לנכה אם ההכנסה רק פסיבית ומעל מהתקרה?

אם הכנסותיו הפסיביות של הנישום עלו על תקרת הפטור, ונמצא לאחר ייעוץ מקצועי, כי רצוי לו לשקול להירשם כעוסק (רישום כזה יסב את כל הכנסותיו להכנסות אקטיביות), תגדל תקרת הפטור על הכנסותיו לתקרת ההכנסות האקטיביות של אותה שנה. דף זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, ייעוץ מיסויי או כל ייעוץ אחר


כל המאמרים על:אולי יעניין אותך גם


חומר למחשבה

  • אני מחזיקה ברעיון שעלי להיות אותנטית. הפנים שלי צריכות להיראות בדיוק כמו שאני מרגישה !

    דיאן קיטון, שחקנית, מתנגדת לניתוחים פלסטיים ומוחה נגדם