תרופות סבתא

האם קצבת הנכות תלויה בגובה ההכנסה מיגיעה אישית?

אחת השאלות שמטרידות נכים על רקע של מחלה כרונית קשה היא האם קצבת הנכות שלהם עלולה להיפגע כתוצאה מכך שהם ממשיכים לעבוד ולהשתכר יפה. לעיתים  נקבעים להם שיעורי נכות גבוהים אבל הם עדיין ממשיך לעבוד ולהשתכר מיגיעה אישית אם כשכירים ואם כעצמאים. באלו מקרים קצבת הנכות שלהם נמצאת בסכנת קיצוץ?

חיים חיטמן מומחה מרצה ויועץ לסוגיות בט"ל בחברת ארצי חיבה את אלמקייס ומנהל בכיר לשעבר במוסד לביטוח לאומי משיב:

יש לעשות אבחנה בין קצבת נכות מעבודה וקצבת נכות כללית. כאשר הגמלה מביטוח לאומית ניתנת על נכות מעבודה, הרי שהיא נמדדת על פי אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו. אם למשל אדם נפגע בעבודה ונקבעה לו דרגת נכות של 30% על האיבר הפגוע הרי שהוא יקבל גמלה של 30% מתוך 75% ממשכורתו (משכורת ממוצעת של 3 חודשי העבודה האחרונים).

ההבדל בין גמלת נכות מעבודה ובין קצבת נכות כללית

בשונה מכך קבלת קצבת נכות כללית מותנית בשני תנאים מצטברים: הראשון הוא שלאותו נכה קבעה הועדה הרפואית סף נכות מסוים. והשני בוחן את גובה ההכנסה והאם הנכות גרמה לצמצום בהכנסות.

נכיעם ועדיין עובדים? למדו על ההבדל בין בט"ל למס הכנסה

בעניין זה יש לעשות אבחנה בין הפטור שהנכה מקבל ממס הכנסה ובין התנהלותו מול ביטוח לאומי. מול מס הכנסה הנכה יכול אפילו להשתכר יותר מבעבר ועדיין להיות פטור ממס עד תקרה מסוימת. לעומת זאת אם הוא משתכר סכומים גבוהים (בעניין זה קיימות טבלאות של ביטוח לאומי) הוא לא בהכרח יהיה זכאי לקצבת נכות כללית.

אם הכנסות הנכה עלו מיגיעה אישית האם תישלל ממנו קצבת נכות אישית?

עקרונית זה אפשרי או לחילופין גובה קצבת הנכות הכללית ירד. יחד עם זאת יש לציין כי החל מאוגוסט 2009 נכנס לתוקף חוק לרון שברוחו מבקש לעודד יציאה של נכים לעבודה. חוק זה מיטיב למעשה עם נכים שמקבלים קצבת נכות כללית וקובע כי גם אם תופסק קצבת הנכות הכללית או תישלל מן הנכה הרי שבמשך 3 שנים הוא יהנה ממיסים מופחתים באופן משמעותי של ביטוח לאומי

במילים אחרות מבחינת ביטוח הלאומי אם אתה נכה – הרי שלא מספיק שעברת סף מסוים של אחוזי נכות – כדי שתקבל קצבת נכות כללית. הנכה נדרש להראות כי אותו סף רפואי שנקבע לנכה גרם לו לכך שהוא אינו יכול לעבוד. או שהוא יכול לעבוד רק באופן חלקי כך שהכנסותיו מיגיעה אישית ירדו.

האם קצבאות שר"ם נפגעות כתוצאה מעלייה בהכנסות האישיות מיגיעה אישית?

חד משמעית לא. יש לדעת כי קצבת נכות כללית בוחנת את דרגת אי הכושר של האדם להשתכר בשעה שקצבאות שירותים מיוחדים באות לתת מענה אחר על צורך של הנכה בעזרה לפעולותיו היומיומיות. ולכן קצבת שר"ם לא קשורה בכלל עם הכנסותיו של הנכה. הוא יכול להיות יזם מיליארדר ועדיין לקבל אותו- מה שאין הדבר נכון לגבי קצבת נכות כללית.
אולי יעניין אותך גם


חומר למחשבה

  • בריאות טובה היא החופש הנעלה  ביותר מבין כל החרויות האפשריות

    הנרי פרדיק אמיאל